издателство ОМОФОР
 
енорийски център
 
дневен център
 
медицински център
 
православен център

 

 
 

От 2001 г. фондация Покров Богородичен стартира проект за поклонически туризъм. В рамките на проекта се организират поклонически пътувания до свети места в България за българи и чужденци. Целта на проекта е възраждането на българските манастири и древни светини, както и запознаването на възможно най-широк кръг хора, българи и чужденци, с живата традиция на Православието и на българската история. Като резултат от тясната си връзка с Църквата, фондацията изгради широка мрежа от контакти и съвместни инициативи с институции на Църквата, в това число с манастири и техните братства, енории, църковни организации и т. н. Много от тези институции са свързани с обекти с пряко отношение към културното наследство на България.

 

 

Възможности за развитие на културен туризъм

Манастирите в България, освен пазители на духовното наследство на Православната Църква, са били и са пряк участник в културния живот на страната. Тяхната история е най-оригиналния и автентичен културен национален капитал; уникален принос към световното културно наследство. Историята на всеки манастир концентрира културните постижения и историята на конкретната общност и на България изобщо.

Тези манастири са разположени в изключително красиви и екологично съхранени райони на България и като такива притежават огромен туристически потенциал, както за поклоници с религиозна мотивация, така и за хора с обикновен туристически, културен и исторически интерес.

Традиционно манастирите са строени като отворени общности - места за среща, за културен и духовен диалог и саморефлексия.

Основните проблеми тези манастири да не са развият като обекти на културния и религиозен туризъм са:

  • Продължаващите вътрешноцърковни проблеми - разкола в БПЦ, липса на достатъчен брой монаси, отсъствие на ясна административна и икономическа политика на Църквата по отношение на манастирите, обща изолация на Църквата от обществения живот;
  • Липса на транспортни комуникации, електричество и водоснабдяване;
  • Липса на адекватна реклама на тези обекти и обучени екскурзоводи («традиционната» линия на представяне на манастирите единствено като исторически забележителности не е адекватна за целите на един поклонически туризъм, основното послание на който би било представата за манастирите като за действащи монашески общности и свързаната с тях духовна традиция);
  • Недостатъчна и лошо поддържана леглова база.

Възможностите за развитие на манастирите като културно-туристически обекти са пряко свързани със съществуващия в световен мащаб повишен интерес именно към обекти на т. нар. Религиозен туризъм (sacred tourism), предполагащ един широк и неизползван пазар, особено в общоевропейски план. Нуждата на манастирите от инвестиции е очевидна и предизвикателството се състои в това техните ръководства да осъзнаят своята изначална роля на отворени духовни средища.

 

 

 

2004 webmaster
 
главна страница