издателство ОМОФОР
 
енорийски център
 
дневен център
 
медицински център
 
православен център

 

 
 

 

Медицински център Покров Богородичен
Ул. Буная 28, София
Тел./факс: (02) 943 1932
Ел. Поща: medical@pokrov-foundation.org

 

 

 

 

 

 

 

2004 webmaster
 
главна страница