издателство ОМОФОР
 
енорийски център
 
дневен център
 
медицински център
 
православен център

 

 
 

Православният Информационен Център бе създаден през пролетта на 2003г. със съвместен договор между фондация “Покров Богородичен” и Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Създаването на такъв център към Православния богословски факултет и превръщането му в духовно-интелектуално средище във Великотърновския университет дава възможност за съвременно научно израстване и духовно обогатяване на студентите от Православен богословски факултет, улеснява работата на преподавателите от Православен богословски факултет, които заедно ще приложат уменията си за превръщането на центъра в “православен мисионер” сред академичната общност на ВТУ и обществото.

 

 

Православният Информационен Център работи основно в три направления:

 • библиотека
 • обмен на научна информация
 • практическа дейност по определени програми, свързани с проблеми на вярата и нравствеността, съвременния църковен живот, дяконията и т. н.

В частност функционирането на Православния Информационен Център цели улесняване работата на студентите от Православен богословски факултет с наличния библиотечен фонд, лесен достъп до информация, свързана с проблемите на богословието, възможност за задълбочен образователен процес, възможност за духовно общуване между студентите на Православен богословски факултет и академичната общност на Великотърновския университет.

Проектните дейности са съобразени с функциите на центъра:

 • Библиотека /ползването на библиотечен фонд в Православния център/
 • Достъп до информационна база данни
 • Практическа дейност

  а/ представяния на:

  -православни издателства;
  -научни трудове на преподаватели, докторанти и т. н.;

  б/ консултации по богословски проблеми;
  в/ съвместни дейности с училища, социални домове, прицърковни организации /срещи, беседи, лекции, дискусии и др./;
  г/ срещи с архиереи, известни богослови от страната и чужбина и т. н.;
  д/ провеждане на дискусии, лекции и беседи по следните програми:

  -Литургичен цикъл
  -Съвременни междуцърковни проблеми
  -Църква и гражданско общество

 

 

2004 webmaster
 
главна страница