издателство ОМОФОР
 
енорийски център
 
дневен център
 
медицински център
 
православен център

 

 

Тропар на празника "Покров на Пресвета Богородица"

 

"И постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите." Деян. 2:42
 

 

В повечето славянски езици думата "покров" означава едновременно "покривало" и "защита". Празникът, който Църквата чества на 1 октомври, възниква през 10 век, за да се почете явяването на Божията Майка в Константинопол. В църквата във Влахерна, близо до градските порти по време на нощно бдение, няколко души видели Богородица, съпровождана от Св. Йоан Кръстител, Св. Йоан Богослов и други светци.Тя тръгнала към центъра на храма, коленичила и дълго време останала в молитва с лице обляно в сълзи. После свалила покривалото (покрова) си и го простряла над хората в знак на защита. По това време жителите на града били заплашени от варварско нашествие; след явяването опасността отминала и градът бил спасен от кръвопролития и страдания.

 

Фондация Покров Богородичен е българска организация с нестопанска цел, създадена през 1994 г. с благословията на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий. Целта й е да служи на мисията на Православната Църква в България, да разкрива автентичния образ на Православието като жива и дейна вяра и преодолява предразсъдъците във възприемането на Православието.

Фондацията развива разнообразна социална и просветна дейност, основана върху православното разбиране за обнова на личността. Дейността й се осъществява под духовното ръководство на каноничния епископат и свещенство на Българската Православна Църква.

Фондацията членува в BOYA - Балканската асоциация на православната младеж, и SYNDESMOS - световната православна младежка федерация.

 

Програми

Издателска

Чрез своята издателска къща ОМОФОР фондацията публикува богословска литература, предназначена за широк кръг читатели и издава списание Мирна , което излиза четири пъти годишно. В списанието се разглеждат актуални мирогледни, културни и социални теми от православна гледна точка.

Енорийски живот

Енориите са общностите от православни християни, обединени около един храм, един свещеник и една Чаша, от която всички приемат светото Причастие. Енориите са най-малките и най-важните клетки, в които пулсира живота на Вселенската Православна Църква.

В Енорийския център към храм Покров Богородичен и фондация Покров Богородичен се организират църковно-просветни курсове за деца и възрастни, концерти, изложби, семинари, детски лагери, благотворителни акции. Целта на програмата е да възстанови прекъснатите традиции на православния енорийски живот и да възвърне ролята на енориите в живота на Църквата и обществото.

Обучение

Дългите години на изолация на Църквата от обществения живот доведе до нужда от въвеждане на съвременни методи на организация на нейната просветна и социална дейност.

Програмата предлага специализирано обучение на организации, институции и групи, свързани с Църквата, в областта на управлението на ресурси, подготовката и осъществяването на проекти, социалната дейност, методика на преподаването. Организират се тематични конференции, обучителни семинари; предлагат се индивидуални консултации.

Дякония

Социалната дейност (дяконията) на Църквата е едно от големите предизвикателства пред възраждането на Православието в България. Християнската благотворителност във всичките й възможни форми е неотделима част от живота на хората, изповядващи любовта към ближния като основна ценност на мирогледа си.

Програмата работи по създаването на православни социални институции и практики и подпомага развитието на тази дейност в цялата страна.

Медицинският център Покров Богородичен предлага професионални и доброволни домашни грижи за възрастни хора и инвалиди в неравностойно социално положение.

Дневният център Покров Богородичен предлага специализирани грижи за деца с умствени и физически увреждания, като успешно ги интегрира в общообразователните училища.

Православната доброволческа инициатива работи с деца в институции (сиропиталища), чрез периодични посещения на доброволци в домовете за деца, където се изграждат лични приятелства и се работи индивидуално с всяко дете.

Фонд Дякония е финансираща програма на фондацията, чрез която се подпомагат християнски инициативи в областта на социалната дейност, просветата и културата.

Развитие

Освен духовно, Църквата има и земно, материално измерение. Тя има потенциал да помогне на хората да споделят и да се радват на плодовете на труда си.

Програмата работи върху проекти за икономическа устойчивост на християнските общности в България, най-вече в областта на земеделието.

Проектът за поклонически туризъм организира поклонически пътувания до свети места в България за българи и чужденци. Целта на проекта е възраждането на българските манастири и древни светини.

 

Контакти

Фондация Покров Богородичен
Ул. Врабча 18, София 1000
Тел./факс: (02) 987 1655
Ел. Поща: office@pokrov-foundation.org

Издателство Омофор
Ул. Врабча 18, София 1000
Тел./факс: (02) 987 1655
Ел. поща: omophor@pokrov-foundation.org

Енорийски център Покров Богородичен
Ул. Георги Данчов Зографина 2, София 1606
Тел./факс: (02) 953 3523
Ел. Поща: parish_center@pokrov-foundation.org

Медицински център Покров Богородичен
Ул. Буная 28, София
Тел./факс: (02) 943 1932
Ел. Поща: medical@pokrov-foundation.org

Дневен център Покров Богородичен
Ул. Младежка искра 3, кв. Красна поляна, София
Тел./факс: (02) 929 6778
Ел. Поща: dneven_center@pokrov-foundation.org

 

2004 webmaster
 
главна страница